Puheterapia

Puheterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jota saa antaa laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (Valvira).

Sanna Vuori

Puheterapeutti

Työssäni käytän päivittäin tukiviittomia ja pyrin laajentamaan viittomasanastoani jatkuvasti. Myös kuvakommunikaatio, kuvakansioiden ja -taulujen käyttö, on arkipäivää kuntoutuksessa.

Harrastan laulua, jonka myötä olen myös puheterapeuttina erityisen kiinnostunut äänentuottoon ja - käyttöön liittyvistä ongelmista.

Lasten kuntoutustyössä minulla on eniten kokemusta seuraavista:

- puhemotoriset ongelmat ja dyspraksia
- viivästynyt ja poikkeava kielenkehitys
- artikulaatiohäiriöt
- änkytys

Yhteystiedot

Sanavuori Oy

Y-tunnus 3236114-2
P. 041 5047 497
sanavuori at gmail.com

Puheterapeuttilitto
Aivoliitto
Papunet
Kela

Voinko auttaa?
Heräsikö kysymyksiä?