Palvelut

Sanavuori Oy tarjoaa puheterapiapalveluja lapsille Etelä-Pirkanmaan alueella (Akaa, Lempäälä, Urjala, Valkeakoski). Kuntoutus toteutuu asiakkaan kotona, hoitopaikassa tai koulussa. Kuntoutusta tarjotaan suomen ja englannin kielellä. Kommunikointikeinoina käytetään myös tukiviittomia, selkokieltä, kuvia sekä teknisiä apuvälineitä.


Sanavuori Oy tarjoaa myös työnohjausta sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Työnohjauksen lähestymistapa on dialoginen ja voimavarakeskeinen. Työnohjaus on ennaltaehkäisevää ja voimauttavaa työn tarkastelua, jonka avulla voidaan saada uutta näkökulmaa työelämään ja vahvistaa työntekijän omaa toimijuutta työelämän tuulissa ja tuiverruksissa.

Myös etäterapia ja etätyönohjaus onnistuu.

Sanavuori Oy on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tuottaja vuonna 2023 alkaneella kaudella.

Scroll to Top