Usein kysytyt kysymykset

Opettaako puheterapeutti muutakin kuin ärrää ja ässää?

Kyllä. Puheterapeutti on mielikuvissa tutuin tavallisten äännevirheiden korjaamisessa, mutta ne ovat vain pieni osa puheterapeutin työtä. Puheterapeutti on kielen, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen
asiantuntija, joka pyrkii helpottamaan näissä ilmeneviä pulmia. Asiakkaana voi olla esimerkiksi henkilö, jolla on kuulovamma, autismin kirjon häiriö, aivoinfarktin jälkeinen sananlöytämisen vaikeus, äänenkäytön pulmia tai pieni lapsi, joka ei puhu vielä lainkaan.

Miten puheterapeutiksi tullaan?

Puheterapeutiksi valmistutaan yliopiston logopedian koulutusohjelmasta nimikkeellä filosofian maisteri. Tällä hetkellä koulutusta järjestetään Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Mitä puheterapeutti tekee lapsen kanssa?

Puheterapeutti pyrkii lapsen ikätason mukaisin keinoin tukemaan ja helpottamaan lapsen kielen ja vuorovaikutuksen taitoja. Puheterapeutti käyttää paljon leikkiä, liikkumista ja musiikkia sekä pyrkii aina löytämään yksilöllisesti juuri kyseistä lasta innostavat asiat, jotta lapsi motivoituu innostuessaan huomaamattaan harjoittelemaan.

Kuunteleeko puheterapeutti aina muiden puhetta?

Ei kuuntele. Toki selkeä äännevirhe voi pistää puheterapeutin korvaan, mutta muuten puheterapeutti ei ole kielen kriitikko tai sijamuotojen korjailija.

Scroll to Top