Puheterapia

Puheterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jota saa antaa laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (Valvira). Puheterapeutti arvioi, kuntouttaa ja pyrkii ennaltaehkäisemään puheen, kielen ja vuorovaikutuksen sekä syömisen ongelmia. Puheterapian tavoitteena on helpottaa arjen toimintakykyä asiakkaan omassa elinympäristössä.

Puheterapian perustana on asiakkaan ja terapeutin hyvä vuorovaikutussuhde. Tärkeä osa työtä on asiakkaan lähiympäristön ohjaus, jotta harjoitellut taidot voivat vuorovaikutuksessa lähi-ihmisten kanssa yleistyä osaksi arkea.

Vuorovaikutus ei toteudu yksin eikä tyhjiössä, joten yhteistyö on mahdollisimman hyvän kuntoutumisen kannalta valtavan tärkeää.

Lapset ohjautuvat puheterapeutille neuvolan, hoitopaikan tai esimerkiksi perhekeskuksen lastenpsykologin kautta. Perhe voi hakeutua puheterapiaan myös suoraan itse. Puheterapiakuntoutus pohjautuu tarkkaan kielelliseen arvioon, joka tehdään perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Arvion myötä lapselle tehdään kuntoutussuunnitelma, jota kuntouttava puheterapeutti toteuttaa.

Lapsen perhe ja lähiympäristö osallistuu aktiivisesti mukaan kuntoutukseen, saaden ohjausta ja harjoituksia puheterapeutilta. Vuorovaikutusta ei voi tapahtua yksin, joten lähiympäristön yhteistyö on mahdollisimman hyvän kuntoutumisen kannalta valtavan tärkeää. Puheterapeutti tekee yhteistyötä myös lapsen mahdollisten muiden työntekijöiden kanssa (fysioterapeutti, toimintaterapeutti, jne.).

Yksityinen puheterapeutti kuntouttaa asiakkaita Kelan, sairaanhoitopiirin tai kaupungin/kunnan maksusitoumuksella. Kela järjestää ja rahoittaa kuntoutuksen, mikäli kielelliset pulmat on todettu vaikea-asteisiksi ja asiakkaalle on tehty moniammatillinen kuntoutussuunnitelma erikoissairaanhoidossa tai kuntatason yksikössä. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Kelalta on myös mahdollista hakea terapian matkakustannusten korvausta.

 

Scroll to Top